Vores målgrupper

Nordstjernen er godkendt af Socialtilsyn Midt til følgende aldersgrupper: 

  • Børn og unge i alderen 0-18 år (29 pladser)
  • Voksne i alderen 18-21 år (1 plads)

Nordstjernen er godkendt af Socialtilsyn Midt til følgende målgrupper:

  • Børn og unge med udviklingshæmning
  • Børn og unge med multipel funktionsnedsættelse
  • Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelse
  • Børn og unge med en autismespektrumforstyrrelse