Vores ledelses­stuktur

En tværgående ledelsesstruktur

Nordstjernen har en tværgående ledelsesstruktur med en forstander og to daglige ledere, der er specialiseret i hvert sit ledelsesfaglige område.

Vi løfter ledelsesopgaverne i et stærkt ledelsesfagligt fællesskab på tværs af organisationen og dermed skaber vi høj faglig kvalitet ved at sikre de bedste betingelser for en effektiv ressourceanvendelse og en agil organisation, der kan imødekomme omgivelsernes krav.

Sådan vil vi skabe de bedste resultater

Vi tror på, at vi skaber de bedste resultater, når ledelse produceres i samspil og i et stærkt fagligt miljø, hvor det er naturligt at tage lederskab, give hinanden følgeskab og hvor ledere og medarbejdere har blik for at spille hinanden gode.

Luk alle
Åben alle

 

Opgaven sætter holdet

Vi lader den faglige opgave styre, hvordan vi prioriterer tid og ressourcer, og sikrer at de rette kompetencer er til stede.

En henvendelse - fælles ansvar

Vi udvikler stærke arbejdsfællesskaber, der griber de bolde, der kommer og har blik for at spille en bold videre.

Samskabelse

Vi skaber meningsfuld velfærd sammen børn og unge, og inviterer relevante samarbejdspartnere.

Fleksibilitet

Vi inddrager børn og unge, og afskaffer de regler, der ikke giver mening.

 

Meningsfuldhed

Vi oversætter kompleksitet i lovgivning, politik og strategi til handlinger i faglig praksis.

Troværdighed

Vi er rollemodeller for den kommunikation og adfærd, vi forventer af medarbejderne.

Lydhørhed

Vi er nysgerrige, og stiller flere spørgsmål, end vi giver svar.

Samspil

Vi skaber en kultur, hvor der er rum til dialog og feedback, og hvor ledelse produceres i samspil.

 

Netværk som organisationsform

Vi er en opgavebaseret organisation, hvor vi har ansvar for ledelsesfaglige opgaver frem for afdelinger.

Lederskab og følgeskab

Vi lader den faglige opgave styre, hvem der tager lederskab, og det er et fælles ansvar at sikre følgeskab i ledelsesteamet og organisationen.

Tilgængelighed

Vi koordinerer opgaver og ansvar, og skaber ledelsesfaglig tilgængelighed i fællesskab.

Læring og udvikling

Vi udvikler organisationen igennem tværgående praksisfællesskaber.