Mission og vision

Missionen er vores fælles kerneopgave og vi arbejder ud fra en vision om aktiv inddragelse af børn og deres familier med afsæt i barnets rettigheder og med respekt for familiens betydning i barnets liv.

Luk alle
Åben alle

Vi skaber meningsfuld velfærd for børn og unge med et handicap, så de kan leve et indholdsrigt og aktivt liv i fællesskab med andre.

Vi inddrager børn og unge i overensstemmelse med deres alder og modenhed, og med respekt for deres mening og rettigheder.

Nærhed

Gennemsigtighed

Ordentlighed

Tolerance

Fleksibilitet

Børneinddragelse som mindset 

Børneinddragelse i praksis

Børneinddragelse i det tværgående samarbejde