Personale

Vi er en tværfaglig organisation, som består af:

 • Pædagoger.
 • Ergoterapeuter.
 • Sygeplejerske med en tværgående funktion.
 • Social- og sundhedsassistent.
 • Omsorgsmedhjælpere.
 • Vågne nattevagter.
 • Studerende.
 • Rengøringspersonale samt pedeller.
 • Administrativ medarbejder.
 • Vagtplansansvarlig.
 • Daglig ledere.
 • Forstander.

Se vores ansatte her

Der trækkes desuden på relevante eksterne samarbejdspartnere.

At vi er en tværfaglig organisation betyder, at Nordstjernens forskellige fagpersoner samarbejder om en fælles målsætning for barnet eller den unge, og hvor de forskellige fagligheder bidrager med deres kompetencer ligeværdigt.