Læring og udvikling

På Nordstjernen arbejder vi med netværk som organisationsform. Det betyder, at vi skaber læring og udvikling igennem tværgående praksisfællesskaber, som er specialiseret inden for følgende faglige områder:

  • Faglig dokumentation
  • KRAP
  • Autismeforståelse
  • Forebyggelse af magtanvendelse og voldsomme episoder
  • Ergonomi og forflytninger
  • Meningsfuld ressourceanvendelse
Luk alle
Åben alle

Nordstjernens praksisfællesskab for faglig dokumentation arbejder med alle teams forudsætninger for at foretage målrettet dokumentation af det faglige arbejde.

Vi bruger dokumentationssystemet Sensum og arbejder aktivt med at omsætte handleplanens mål til aktive delmål, der rammesætter den faglige praksis og opfølgning på aktuelle sundhedsfaglige problemstillinger.

På Nordstjernen udarbejder vi halvårlige statusrapporter og pædagogiske afdækninger med afsæt i ICS.

Nordstjernens praksisfælleskab for autismeforståelse arbejder med implementering og forankring af specialiseret viden om det pædagogiske arbejde med - og forståelse af - mennesker med autisme.

Nøglepersonerne i har taget en autismepilotuddannelse fra specialområde autisme i Regions Midtjylland.

Nordstjernens praksisfælleskab for forebyggelse af magtanvendelse og voldsomme episoder arbejder målrettet med at forebygge voldsomme episoder i den daglige praksis på Nordstjernen.

Praksisfælleskabets opgave er at få øje på risiko situationer, hvor konflikter kan opstå, og forebygge disse via nye pædagogiske strategier. Der er fokus på at skabe en tryg hverdag, for de børn der bor eller er i aflastning på Nordstjernen.

Praksisfælleskabet analyserer eventuelle magtanvendelser og bruger den vigtige viden, som denne analyse giver, til at hjælpe personalet videre i det forebyggende arbejde.

Når det bliver svært for et barn, tager vi barnets perspektiv og finder nye måder at hjælpe det på - det er ALTID den voksnes ansvar at hjælpe barnet ud af en svær situation. Anvendelse af magt må aldrig blive en pædagogisk metode, og vi arbejder forebyggende for at undgå at komme i en situation, hvor vi er nødt til at anvende magt.